Musikk i reklame

Vi hører stadig musikk i samspill med levende bilder både på film og på tv. Musikk har også en svært stor rolle i for eksempel reklamefilmer. Musikken styrer hvordan vi oppfatter bildene og det som blir sagt i bildet. Musikk er et godt virkemiddel i reklame fordi det setter seerne i en passende stemning og understreker budskapet. Låten som ligger på reklamefilmen inneholder ofte et sterkt budskap i seg selv.

Noen ganger er det lite musikk i hoveddelen av reklamen. Det er gjerne prating eller en historie i begynnelsen, og en spennende vri på slutten. Den vrien kompletteres ofte av musikk som er tilpasset stemningen. Dersom personen i reklamen er trist og lei, kanskje fordi de hadde glemt å kjøpe et visst produkt, så er musikken melankolsk og tynget. Dersom hovedpersonen er glad, har blitt overrasket eller er spent, vil musikken også reflektere dette ved å være for eksempel livlig og glad.

Enkelte reklamer er satt sammen av en rekke ulike klipp. Det gjelder særlig for reklamer til strømmetjenester eller spennende filmer som kommer på tv-kanaler. Da er det vanligvis en sang i bakgrunnen som setter stemningen. Er det en spennende film er musikken ofte trykket og forventningsfull, og er det dramatisk er også musikken dramatisk. Det er musikken i reklamene som gjør at de har den effekten på seerne at de forstår hva reklamen handler om og gir dem lyst på det produktet som det reklameres for.