Musikkens positive innvirkning

Musikk har en god innvirkning på de aller fleste av oss. En sang kan minne oss om en svunnen tid og gamle hendelser, musikk kan få oss til å koble fullstendig av, en god låt kan øke energinivået på treningsøkten og enkelte toner kan faktisk være terapi.

Musikkterapi er et kjent fagområde som fokuserer på sammenhengen mellom musikk og helse fra et vitenskapelig synspunkt. Som musikkterapeut jobber man gjerne med psykisk utviklingshemmede, demente, psykiatriske pasienter, kreftsyke barn og mange flere. Det er bevist at det er en kobling mellom musikk og bedre helse, og derfor er dette en profesjonsutdanning på masternivå i Norge.

Det musikkterapeuten gjør er å bruke musikk til å improvisere, skrive låter, utøve musikk og læring gjennom musikk. Man bruker musikken for å kommunisere, for å jobbe sammen og for å utvikle deltakerne. Alle deltar aktivt i kreative uttrykk, og man skaper en ramme av gode opplevelser som støtter opp om personens friske sider, gir en mulighet til å uttrykke følelser, og styrke identiteten til personen.

Forskning viser at musikkterapi til blant annet personer med schizofreni har en svært god effekt av terapien og reduserer de negative symptomene ved sykdommen. Når det gjelder barn gir musikkterapi en følelse av mestring og en mulighet til å utvikle seg selv, fremme omsorg og være lindrende for barn som blant annet sliter med alvorlige lidelser.